Untitled Document
MK / EN

Вработување

_________________________________________________________________________________________________________________

ДИС води постојана грижа за развој и осовременување на Секторот за човечки ресурси, со постојан интерес  за нови вработувања. На компанијата и се потребни висококвалификувани инженери и работници со искуство во полето на челичните конструкции. Доколку би сакате да работите, Во зависност од специфичното поле на интерес, би можеле да ја поднесете Вашата апликација на следниов начин:

Нови вработувања во инженерскиот сектор 

Вашата апликација е потребно да содржи:

- Апликативно писмо

- CV/ со Ваша фотографија/

- Копии од овластувањата кои ги поседувате, а кои се однесуваат на полето за кое аплицирате

- Референтна листа

Нови вработувања за работници

Доколку сте заинтересирани за ново работно место, кое ќе претставува дел од нашиот оперативен сектор, можете да ја пополните Апликацијата и да ја испратите заедно со фотокопија од вашата лична карта во прилог

Преземете ја апликацијата од ова место

Апликација за вработување   

Сите апликанти може да ни ги испратат своите апликации на следнава адреса:

dispersonal@yahoo.com