Untitled Document
MK / EN
 

Мостовски кранови

Како дел од стандардната палета, ДИС ГРУПА нуди можност за креирање, производство и монтажа на портални кранови за индустриски потреби од различен карактер и капацитет на производство и складирање.

 

Ние можеме да произведеме мостовски кранови со различен товарен капацитет, брзина на движење и напон.