Untitled Document
MK / EN

                                      

Контакт                  

ДИС ГРУПА/ ДИРЕКЦИЈА

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ул. Перо Наков бб, МЗТ Опрема, 2 кат1000 Скопје, Македонија

Телефони:  02 2550 788 ; 2550 789 Факс: 02 2550 787

  e-mail: info@disinternacional.com.mk

 

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ПРОИЗВОДНА ХАЛА

 Подружница бр.1 Куманово

ул. 11 Октомври бб, Стара Искра, 1300 Куманово

Тел.: 031 437 547, Факс: 031 437 546

 e-mail: info@disinternacional.com.mk

 

 ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ: ПРЕТСТАВНИШТВО ВО ХРВАТСКА

ул. Bozena Plazzeriano 5 П. факс 22

42000 Вараждин, Хрватска

e-mail: info@disinternacional.com.mk


Ве молиме исполнете го овој формулар.

Име и презиме

Компанија:

e-mail:

Тел:

Порака: