Untitled Document
MK / EN

 


CNG - Х
ардверска опрема.
ДИС започна да работи на развој на опрема за CNG, и веќе е подготвен да произведува и за други нарачатели.


ДИС започнува со нова пракса  во делот на работа со контејнери, за Германскиот пазар. За потребите на бегалските кампови, за канцеларии, санитарни контејнери и слично.