Untitled Document
MK / EN

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

1. УНИВЕРЗАЛ КОМЕРЦ/Магацин, Скопје
2. НОРВЕШКИ КФОР/Изработка на кујна и трпезарија, Бањски Рид, Петровец.
3. ШПАНСКИ КФОР/Набавка и монтажа на санитарни единици
4. УНМИК/Министерство за образование и наука – основни училишта на цела територија на Косово
5. УНМИК Косовска Полиција – полициски станици низ цела територија на Косово, Косово.
6. ШПАНСКИ КФОР/Секундарна кровна конструкција со покривање на станбени единици во Петровец, Скопје.
7. МАРЛЕС/Изградба на магацински простор.
8. ПРИЗМА/Монтажа на кровна конструкција со покривање, Тетово.
9. ФАРМА ПАК, Изградба на фабрика за картонажа, Куманово.
10. ДАНСКИ КАМП/Кантина во с.Лебане, Косово, изработена од 12 контејнерски единици.
11. ДАНСКИ КАМП/Кантина во Петровец, изработена од 8 контејнерски единици.
12. ГЕРМАНСКИ ЦРВЕН КРСТ/Проект за поствоена реконструкција на с.Слупчане, Куманово.
13. МЕЃУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ЦРВЕН КРСТ/Магацински простор во Петровец.
14. УНИВЕРЗАЛ КОМЕРЦ/Магацин,Скопје
15. ПОЛСКИ КФОР/Реконструкција на кујна со трпезарија во Качаник, Косово.
16. Косовска полиција- монтажа на полициска станица на три ката, Приштина, Косово. УНМИК
17. ФРАНЦУСКИ КФОР/Секундарна конструкција со покривање, Петровец.
18. СПОРТСКА САЛА БОРО И РАМИЗ/Реконструкција на кров, Косово
19. УКА КОМЕРЦ/Пренамена и изработка на кров на фабрика за преработка за месни производи, Скопје
20. ДРАБОМИЛ/Изградба на салон за мебел, Скопје
21. ГРИН ЦЕНТАР ХИЛТОН/Изградба на кровна конструкција, Гостивар
22. МИМАКО ВУД/Изградба на производна хала, Скопје
23. НОВА ХОЛДИНГ/Реконструкција на производен погон Порцеланка, Велес
24. КА-ДИС, Покривање и затварање на изложбен салон за автомобили СЕАТ, Скопје.
25. МИМАКО ВУД/Изградба на администрација, Скопје
26. ЗЛАТНО ЗРНО/Изградба на производна хала и администрација, Скопјe
27. УНИВЕРЗАЛ КОМЕРЦ/Изградба на хала, Визбегово, Скопје
28. ЦИЛАЗ/Изградба на сервисен центар Цитроен, Скопје
29. МИКРОСАМ/Изградба на производна хала, Прилеп
30. АГЕНС/Покривање и затварање на производна хала и администрација, Скопје
31. МИМАКО ВУД/Изградба на магацин, Скопје
32. МИМАКО ВУД/Изградба на административен комплекс, Скопје
33. PEUGEOT/Изградба на изложбен салон за автомобили, Штип
34. МАКТРЕНД/Покривање и затварање на сервисен центар за автомобили, Скопје
35. АПАТИНСКА ПИВОВАРА/Изработка на челична конструкција, Србија
36. РАДЕ КОНЧАР Д&СТ/Изработка на челична конструкција, Загреб, Хрватска
37. М-ПРОФИЛ/Изработка на челична конструкција, Забок,Хрватска
38. МАРЛЕС/Изградба на магацин, Скопје
39. ФЕРОТЕХНИКА/Изработка на челична конструкција,Чаковец Хрватска
40. КОНЧАР ТОУРС/Изработка на челична конструкција, Загреб
41. МД ПРОФИЛ/Изработка на челична конструкција, Ѓаково, Хрватска
42. М –ПРОФИЛ/Изработка на челична конструкција, Забок, Хрватска
43. АЛЕВАДО/Изградба на стамбен објект- куќа, Велес
44. ПАН/Изградба на стамбен објект – куќа, Тетово
45. ЛУК ОИЛ БП/Изработка и монтажа на челична конструкција за бензиска пумпа.
46. УНИВЕРЗАЛ КОМЕРЦ/Изградба на настрешница и администрација, Скопје
47. БЛОКАРА ОРАШЕЦ/Челична конструкција и покривање на бензиска пумпа, Скопје
48. ИНПЕКС/Проектирање и изградба на магацин и администрација, Скопје
49. ХЕМПРОМАК/Проектирање и изградба на магацин и администрација, Скопје
50. МИМАКО ВУД/Проектирање и изградба на магацин, Скопје
51. PEUGEOT. ЕУРОИМПЕКС/Проектирање и изведба на кров и фасада за изложбен салон, Скопје
52. КОМЕТА/Проектирање и изградба на магацин и администрација, Скопје
53. SIGMA SISTEMBAU/Изработка на челична конструкција, Боркен Германија
54. ЕУРОТУЛС/Проектирање и изградба на челична кровна конструкција, Скопје
55. РОЈАЛ/Покривање и затварање на магацин, Скопје
56. МАИМПЕКС/Преработка на челична конструкција.
57. АРИЉЕМЕТАЛ/Проектирање и изградба на магацин со администрација, Скопје
58. БУЗА КООП/Преработка на челична конструкција, Србија.
59. ТИНЕКС
/Проектирање и изградба на меѓукатна плоча, Скопје
60. МИКРОСАМ/Проектирање и изградба на производна хала, Прилеп
61. SIGMA SISTEMBAU/Преработка на челична конструкција, Боркен Германија
62. АПАТИНСКА ПИВОВАРА/Преработка на челична конструкција. Апатин, Србија
63. М-ПРОФИЛ/Преработка на челична конструкција, Забок, Хрватска
64. М-ПРОФИЛ/Преработка на челична конструкција за спортска сала Слуњ, Хрватска.
65. САТРА/Покривање и затварање на автомеханичарски сервис, Скопје
66. КС ГРАДИТЕЛ/Проектирање и изведба на кров и фасада за објект, OРБИКО, Скопје
67. КНАУФ РАДИКА/Проектирање и изведба на монтажен деловен објект, Дебар
68. HOEGGER. М-ПРОФИЛ/Изработка на челична конструкција, објект Хрватска
69. М-ПРОФИЛ/Изработка на челична конструкција, објект СИНА, Хрватска
70. НИССАЛ/Изработка на челична конструкција, Ниш, Србија
71. МИКРОСАМ/Проектирање и изведба на производен погон, Прилеп
72. ЕУРОИМПЕКС/Проектирање и изведба-реновирање на фасада на салон за возила PEUGEOT, Скопје
73. МУРАНА КОМПАНИ/Проектирање и изведба на челична кровна конструкција, Тетово
74. ТЕХНИК ТРЕЈД/Проектирање и изведба на објект,Боговиње, Тетово
75. PEUGEOT БОНДИ/Проектирање и изведба на кров и фасада за автосалон, Гевгелија
76. ТЕХНОС КОМПАНИ/Проектирање на произоден погон за столарија со администрација, Битола
77. МИКРОСАМ/Проектирање и изведба на деловен магацин со администрација, Прилеп
78. NNK ПРИШТИНА/Проектирање и изработка на контејнерски единици-монтажни деловни објекти
79. КОНЧАР/Изработка на крански греди, Загреб, Хрватска
80. КАМП ВИКТОРИЈА/Продажба на кровни и фасадни панели, Приштина
81. ИНФОФАКС/Проектирање на станбено деловен објект, Скопје
82. AL PETROL/Проектирање и изградба на натстрешница од бензиска пумпа со деловен објект, Косово
83. МИЉАИМ СУЛЕЈМАНИ/Проектирање и изградба на магацин за мешовита роба со администрација, Скопје
84. МЕТАЛ НЕТ/Проектирање и изведба на магацин за ламарија, Скопје
85. БОГИ ПАРК М-ПРОФИЛ/Изработка на челична конструкција за трговски центар, Хрватска
86. ШОПИНГ ЦЕНТАР, М-ПРОФИЛ/Изработка на челична конструкција, Хрватска
87. МВР НА РМ/Проектирање и изведба на деловно административен објект, Скопје.
88. КОДАКО ПЛАСТ/Проектирање и изработка на челична кровна конструкција, Скопје
89. БЕРОВИЌ БЕТОН/Проектирање и изработка на хотел со 5 ѕвезди и ресторани, Скопје
90. ZIVT М-ПРОФИЛ, Изработка на челична конструкција и реконструкција и доградба на деловен административен објект,Загреб, Хрватска
91. БАНЕКС/Проектирање и изведба на челична конструкција за магацин, с.Сарај, Скопје
92. СИГМА ТРЕЈД/Проектирање и изведба на челична конструкција на магацин, Скопје
93. АТЛАНТИК/Изработка на челична кровна конструкција, Скопје
94. МК ФАКТОР/Изработка на челична конструкција, проектирање и изведба.
95. ИЗУМ/Изработка на челична конструкција, проектирање и изведба.
96. МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА/Изработка на челична конструкција
97. ТАВ/Терминална, административна и карго зграда на аеродромот Александар Велики, Скопје
98. АГРОФРУКТУС/ Откупен центар за префабрикување и калибрирање на овошје и зеленчук, Струмица
99. МИКРОСАМ/Институт за современи композити и роботика, Прилеп
100. МЕТАЛ НЕТ/Производна хала, магацин и администрација, Скопје
101. ЏОНСОН МЕТИ/Магацин, Бунарџик, Скопје
102. ЏОНСОН МЕТИ/Производна хала, Бунарџик, Скопје
103. МИКРОСАМ/Производна хала, Прилеп
104. БОЛНИЦА Косово/Контејнерски модуларен систем, Косово
105. CITY MALL/Трговски центар, Скопје